شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ اينکه چند روز پيش نتانياهو... . . رفته تو راهپيمايي عليه تروريسم شرکت کرده... . مثل اين ميمونه که گلشيفته فراهاني... تو همايش عفاف و حجاب شرکت کنه مَديوني فکر کني به دوتاشون تيکه انداختم به شرافتشون قسم :))
* صحرا *
:)
* کميل *
:)
تسبیح دیجیتال
*محمد حسين*
رتبه 94
2 برگزیده
573 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
*محمد حسين* عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top