شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ گفت از اسکله چه خبر؟ گفتم: « منتظر شماست که برويد شهيد شويد.» خنديد، چند قدم جلو رفت، برگشت نگاهي کرد و دوباره رفت. جسدش را که آوردند گريه ام گرفت. گفتم: من شوخي کردم، تو چرا شهيد شدي؟!
*زهرا.م
کدوم شهيد؟
نمي دونم
خوش آمديد ...
به کجا خوش اومدم ؟:)
عذر ميخوام از روي سبک فکر کردم فيد رو کس ديگه اي زدن :)
سبکبالان خراميدندورفتند...
خواهش مي کنم :)
لاهوت
@};- براي شهيد عزيز
چراغ جادو
*محمد حسين*
رتبه 94
2 برگزیده
573 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
*محمد حسين* عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top