من یک مرد هستم ولی مطمئن هستم که یک "چادری" هستم

لزوما نباید هر خانمی که چادر سرش میکنه با عنوان "چادری" خطاب بشه ...!!!

من تو فضایی دارم زندگی میکنم که نسیمش معطر به عطر و بوی "چادرخاکی" مادر شیعیان جهان اسلام است ...

من "چادری" ام چون به چادر مادرم عشق می ورزم ...

من "چادری" ام چون رو چادر خواهرانم غیرت دارم ...

من "چادری" ام چون چادر حجاب رو روی چشمام کشیدم و فهمیده ام که هر مخلوقی ارزش نگاه ندارد ...


و
به 1001 دلیل دیگر . . . . . من "چادری" ام . . .


.

پ . ن :
یک نگـــــاه حـــــرام ...

ســـــال ها عقـــــب مے اندازد ...


شهـــــادت را ...


مـــــے گوییم اللـــــهم الرزقنـــــا ...


امـــا ...


رسول خــدا صلی الله علیه و آلـه فرمودند:

« إِنَّ النَّظْـرَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَـامِ إِبْلِیسَ مَسْمُـومٌ »

«نگــــاه برنــامحرمــان، تیــر زهــرآلود شیطــان است»

بحــارالانوار، جـ 104، صـ 38